داروسازی دكتر عبیدی
کد محصولنام محصولشرکت تولیدکننده / واردکننده
2282قرص تادالافيل 20 ميلي گرمي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
2281قرص تادالافيل 10 ميلي گرمي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
2189كپسول زونيسامايد 50 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
2188قرص الانزاپين 5 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
2117قرص پرامي پكسول 0/7 - جعبه 40 عددي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
2107قرص انالاپرين 10 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
2106قرص پرامي پكسول 88% - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
2105كپسول ارليستات 120 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
2064قرص خط دار پرامي پكسول 0/35 عبيدي (جعبه 40 عددي )داروسازي دكتر عبيدي
2063قرص خط دار پرامي پكسول 0/18 عبيدي (جعبه 40 عددي )داروسازي دكتر عبيدي
2060قرص جويدني مونته لوكاست 10 عبيدي - 30عدديداروسازي دكتر عبيدي
2059قرص جويدني مونته لوكاست 5 عبيدي - 30عدديداروسازي دكتر عبيدي
1962قرص تادالافيل 20 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1763قرص ناپروکسن 500 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1762قرص جم فيبروزيل 450 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1527پماد متيل سالسيلات 30 گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1526کرم موضعي کلوتريمازول 1% 15 گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1525ژل پيروکسيکام 0.5 % 60 گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1524ژل بنزوئيل پراكسايد 5% 30 گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1523ژل بنزوئيل پراكسايد 10% 30 گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1522محلول كلوتريمازول 1 % 20 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1521شربت والپروات سديم 120 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1520شربت لوراتادين 60 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1519شربت کتوتيفن فومارات 1 م ل 120 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1518شربت فلوکستين 60 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1517شربت ستيريزين 60 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1516شربت سرماخوردگي کودکان 60 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1515شربت ديازپام 60 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1514شربت پي‌پرازين سيترات 60 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1513شربت ويتامين ب‌كمپلكس 60 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1512محلول اندانسترون4 -60 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1511شربت اکسپکتورانت کدئين 60 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1510محلول خوراکي استوفن 60 سي سي - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1509کپسول والسارتان 160 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1508کپسول والسارتان 80 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1507کپسول والسارتان 40 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1506کپسول گاباپنتين 300 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1505کپسول گاباپنتين 100 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1504کپسول فلوکستين 20 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1503کپسول فلوکستين 10 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1502کپسول سکوکسيب 100 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1501کپسول جم فيبروزيل 300 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1500کپسول پنتوپرازول 40 14ع - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1499کپسول پنتوپرازول 20 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1498کپسول پيروکسيکام - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1497کپسول امپرازول - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1496كپسول اورليستات 60 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1495قرص يدوکينول - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1494قرص نورتريپتيلين 25 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1493قرص نورتريپتيلين 10 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1492قرص ناپروکسن 500 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1491قرص ناپروکسن 250م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1490قرص مدندازول 100 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1489قرص منيزيم اكسايد 250 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1488قرص مولتين - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1487قرص مترونيدازول 250 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1486قرص لووستيريزين 5 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1485قرص لوستار 50 - لوزارتان پتاسيم 50 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1484قرص لوستار 25 - لوزارتان پتاسيم 25 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1483قرص لوپراميد 2 م g - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1482قرص لورازپام 2 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1481قرص لورازپام 1 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1480قرص لوراتادين 10 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1479قرص لوواستاتين - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1478قرص گلوكزامين كندرويتين - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1477قرص گلي کلازيد 80 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1476قرص كلوپيدوگرل 75 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1475قرص کلرديازپوکسايد 10 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1474قرص کلرديازپوکسايد 5 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1473قرص کداست 10-300 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1472قرص کتوتيفن فومارت 1 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1471قرص کاروديلول 25 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1470قرص کاروديلول 12.5 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1469قرص کاروديلول 6.25 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1468قرص كلداكس - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1467قرص کلوبيوم10 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1466قرص فكسوفنادين 60 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1465قرص فلووکسامين 100 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1464قرص فلووکسامين 50 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1463قرص عبيدي فورت - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1462قرص عبيدي كلد - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1461قرص سوتالول 80 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1460قرص سوتالول 40 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1459قرص ستيريزين 10 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1458قرص ستيريزين 5 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1457قرص سرترالين 100 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1456قرص سرترالين 50 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1455قرص سرترالين 25 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1454قرص سيتالکس 40 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1453قرص سيتالکس 20 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1452قرص سيتراپرايد 10 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1451قرص سرماخوردگي کودکان - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1450قرص سرماخوردگي بزرگسالان - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1449قرص زست پرل20 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1448قرص زست پرل 10 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1447قرص زست پرل 5 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1446قرص ريسپريدون 4 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1445قرص ريسپريدون 3 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1444قرص ريسپريدون 2 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1443قرص ريسپريدون 1 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1442قرص رالوكسيفن 60 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1441قرص ديمن‌هيدرينات - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1440قرص ديازپام عبيدي 10 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1439قرص ديازپام 5 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1438قرص ديازپام 2 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1437قرص جم فيبروزيل 450 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1436قرص تولترودين2 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1435قرص تولترودين1 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1434قرص تادالافيل 10 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1433قرص ترفنادين 60 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1432قرص تئوفيلين رتارد - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1431قرص پروپرانولول10 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1430قرص پيرازيناميد500 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1429قرص پي پرازين فسفات - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1428قرص بوپروپيون 100 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1427قرص بوپروپيون 75 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1426قرص آلانزاپين 15 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1425قرص آلانزاپين 2.5 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1424قرص اکس کاربازپين 600 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1423قرص اکس کاربازپين 300 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1422قرص اکس کاربازپين 150 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1421قرص اندانسترون 4 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1420ارسوداكسي كوليك اسيد 300 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1419ارسوداكسي كوليك اسيد 250 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1418قرص ازتيمايب 10 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1417قرص ارتمتر 20- لومفانترين120 - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1416قرص آنتي هيستامين - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1415قرص آتوواست 40 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1414قرص آتوواست 20 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1413قرص آتوواست 10 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1412قرص آلنيت 70 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1411قرص آلنيت 35 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1410قرص الندرونيت سديم 10م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1409قرص الي درونيت 200 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1408قرص آلپرازولام 1 م ل - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1407قرص آلپرازولام 0.5 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1406قرص انالاپريل 20 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1405قرص انالاپريل 5 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي
1404قرص انالاپريل 2.5 م گ - عبيديداروسازي دكتر عبيدي